Persondatapolitik for medlemmer af Kommpas

1. INDLEDNING

Hos Kommpas tager vi beskyttelse af persondata seriøst. Det betyder, at vi opfører os ansvarligt over for dig som kunde. I den forbindelse er vi forpligtede til at beskytte dine personlige oplysninger.

Denne politik beskriver, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter dine personoplysninger i forbindelse med vores levering af tv- og internettjenester.

2. INDSAMLING AF PERSONDATA

Vi indsamler kun relevante persondata, der er nødvendige for at levere vores tjenester og opfylde vores forpligtelser over for dig som kunde, ligesom dine persondata videregives til Norlys.

De typer af persondata, vi kan indsamle, omfatter, men er ikke begrænset til:

  • Navn, adresse og kontaktinformation, e-mail og telefon, fødselsdato.
  • Teknisk information vedrørende din brug af vores tv- og internettjenester.
  • Oplysninger om tv-pakke og internethastighed samt abonnementsform.

3. FORMÅL MED BEHANDLING

Vi behandler dine persondata til følgende formål:

  • Levering af tv- og internettjenester.
  • Tilmeldingsoplysninger bliver leveret videre til Norlys.
  • Kundeservice og support.
  • Overholdelse af lovkrav.

4. DATABESKYTTELSE OG SIKKERHED

Vi tager alle rimelige forholdsregler for at beskytte dine persondata mod uautoriseret adgang, ændring, tab eller anden form for ulovlig behandling.

5. SLETNING

Vi sørger for løbende at slette persondata, der ikke længere er nødvendig eller relevant for det formål, som oplysningerne blev indsamlet til.

Du har dog selv ret til at få dine data slettet hos os, når behandlingen ikke længere er nødvendig, dit samtykke er trukket tilbage eller du gør indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne og vi ikke længere har en grund til at behandle disse.

Der er tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre at kræve sletning af dine personoplysninger. Dette er i de tilfælde, hvor vi skal overholde lovmæssige forpligtelser samt af hensyn til administrationen af vores medlemmer.

6. SAMTYKKE

Vi indhenter ikke dit samtykke til de i pkt. 3 anførte formål, idet vi er nødsaget til at behandle dine almindelige personoplysninger, for at kunne opfylde en aftale med dig eller opfylde lovkrav.
I det tilfælde at dine persondata ønskes anvendt til andre formål end de i pkt. 3 anførte, vil du blive særskilt bedt om at samtykke heri, inden behandlingen påbegyndes.

7. VIDEREGIVELSE

Vi deler dine personoplysninger med vores samarbejdspartner Norlys, i forbindelse med oprettel-sen som kunde og for at levere vores tjenester eller opfylde juridiske forpligtelser.

Vi bruger databehandlere (it-leverandører, elektronisk fakturering mv.) for at kunne levere den bedst mulige ydelse til vores kunder.

Hos Kommpas er det udgangspunktet, at det kun er medarbejdere, som konkret skal udføre en opgave, der er nødvendig for at kunne levere en service eller et produkt til dig, der har adgang til dine oplysninger.

8. DINE RETTIGHEDER

Ret til indsigelse:
Du har altid ret til at få adgang til de persondata, som vi har registreret om dig, herunder at få oplyst hvilke data vi opbevarer om dig, hvor de er indsamlet fra, hvad vi skal bruge dem til. Hvis du ønsker det, kan du også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, hvem der opbevarer dem og hvor, samt hvem vi eventuelt deler dine data med.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse over for vores behandling af dine persondata, eller mod at vi videregiver dine data.
I tilfælde af at du ønsker at gøre indsigelse, kan du kontakte os og angive, hvilken behandling du gør indsigelse imod og hvorfor.
Er din indsigelse berettiget, vil vi stoppe med at behandle dine persondata og vil enten slette eller tilbagelevere disse til dig.

Ret til berigtigelse:
I tilfælde af at vi har registreret persondata om dig, og du bliver bekendt med at de registrerede data ikke er korrekte eller er unøjagtige, er du berettiget til at anmode om, at de ukorrekte data slettes, samt at de unøjagtige data rettes.
Du skal sende information om de data, du måtte mene er unøjagtige eller forkerte, hvorefter vi vil tage os af sagen.

Ret til at blive glemt:
Der kan være tilfælde, hvor du ikke er enig i, at vi fortsat må behandle dine person-data. I disse tilfælde kan du anmode os om at slette de pågældende data. Det kan du ligeledes gøre, såfremt du mener, at vi behandler data i strid med lovgivningen, behandlingen ikke længere er nødvendig, eller at du har trukket dit samtykke til behandlingen tilbage.
Vi vurderer herefter om der er baggrund for at efterkomme ønsket om sletning eller rettelse af persondata. Er der baggrund for at gennemføre sletning eller rettelse, vil dette ske hurtigst muligt.

Ret til dataportabilitet:
Du har ret til at få de persondata retur, som du måtte have stillet til rådighed for os, eller de data som vi har indhentet fra andre på baggrund af din accept heraf. Er du part i en kontrakt med os, kan du ligeledes få dine persondata retur, dog har vi ret til at behandle de persondata, der er nødvendige for at kunne opfylde aftalen med dig.
Du er ligeledes berettiget til at få overført dine persondata til en anden, såfremt du måtte ønske det, og overførslen i øvrigt er er forenelig med den indgåede kontrakt.
I tilfælde af at vi skal tilbagelevere eller videregive persondata, vil de blive leveret i et normalt anvendt format.

9. KONTAKT OS

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores persondatapolitik eller ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du kontakte vores kundeservice.

Vi bestræber os på at besvare henvendelser så hurtigt som muligt og senest en måned fra henvendelsens modtagelse. Dog kan der i perioder forekomme travlhed, der kan afstedkomme længere sagsbehandlingstid. I tilfælde heraf vil du blive orienteret herom.

Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Se nærmere herom på datatilsynet.dk.

10. ÆNDRINGER I POLITIKKEN

Vi forbeholder os retten til at opdatere denne persondatapolitik for at afspejle ændringer i vores praksis eller relevant lovgivning. Vi opfordrer dig til regelmæssigt at gennemgå denne politik for at holde dig informeret.

Med venlig hilsen,

Kommpas
Torvet 16
8700 Horsens